POKROK.digital
Logo LogoFS LogoKSA

POKROK.digital

Prakticky orientovaný rozvoj kompetencí v produkční technice v regionech prostřednictvím kooperace.digital

Praxisorientierte Kompetenzentwicklung Produktionstechnik in den Regionen durch Kooperation.digital

Program: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
Hlavní partner: Technische Universität Dresden (TUD)
Projektový partner 1: Technická univerzita v Liberci (TUL)
Odpovědný řešitel za TUL: Ing. František Koblasa, Ph.D. (Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizace)
Projektový partner 2: Technische Universität Bergakademie Freiberg
Projektový partner 3: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Projektový partner 4: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola v Liberci
Doba řešení: 03/2017 – 12/2019

Cíl projektu:

Cílem projektu je společné vygenerování didakticky podložených koncepcí a pilotních řešení profesně technického vzdělávání na německých a českých středních a vysokých školách v oblasti výrobní techniky. Učni a studenti obou zemí mají rozvíjet prakticky orientované profesní a technické kompetence (s podporou digitálních médií, na základě internetu a ve vzájemné spolupráci). To má zvýšit schopnost profesního zařazení v podnicích obou zemí.

Projekt byl podpořen z prostředků EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7
Technická univerzita v Liberci   Fakulta strojní   Katedra výrobních systémů a automatizace